VỀ CHÚNG TÔI - ABOUT US

Sat, 27/11/2021 | 11:58 GMT+7
XIN CHÀO CÁC BẠN TÔI LÀ NGUYỄN DOÃN ĐỨC TÔI Ở ĐÂY ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC BẠN CÙNG CHINH CHIẾN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

MỤC TIÊU CỦA TÔI:

“TÔI MUỐN BẠN TIẾT KIỆM VÀ HỌC HỎI TRONG KHI VẪN DUY TRÌ ĐẦU TƯ VÀ NHỮNG KỲ VỌNG”

Cho dù bạn đã tham gia thị trường tài chính lâu năm hay bạn là người mới bắt đầu, bạn rất có thể đã trải qua cảm giác thất vọng khi mất tiền trong những giao dịch Chứng Khoán.

Theo thống kê có đến hơn 80% các Nhà Đầu Tư từng thua lỗ trong quá trình đầu tư của mình.

Lý do chính thường xuất phát từ việc áp dụng các suy luận trong mua bán, quản trị kém đồng vốn, phân bổ danh mục không hợp lý và tâm lý hành vi cứng nhắc không theo thị trường mà không giữ tính khách quan.

Tôi cũng từng như các bạn, và tự Tôi đã vượt qua tất cả!

Cũng như những Nhà Đầu Tư khác, Tôi học hỏi từ rất nhiều phương thức, áp dụng chúng trong đầu tư, thậm chí là đầu cơ các Cổ Phiếu, kết quả là tài khoản của Tôi trả về con số 0.

Tôi đã rất thất vọng, cảm thấy mọi thứ đã kéo Tôi xuống sự khởi đầu trắng tay mà không biết cách vực dậy như thế nào.

Qua một thời gian, Tôi hiểu rằng có thể Tôi không hoàn toàn sai, nhưng Tôi chưa đưa mọi thứ về Logic đúng và nhìn nhận định hướng một cách khách quan.

Tôi bắt đầu rèn luyện bản thân, Tôi muốn hiểu Thị Trường, muốn hiểu các nguyên lý kinh điển trong đầu tư và áp dụng vào thực tế hiệu quả nhất.

Và Tôi đã làm được! Ngày hôm nay những dự định của Tôi khi phát triển Website này chính là để kể câu chuyện đời mình thông qua quá trình đầu tư hơn 12 năm qua, để giúp các bạn hiểu rằng: “Bạn giỏi hơn bạn nghĩ, bạn có thể làm được”. 

Website này là một nền tảng đơn giản với mục đích:

GIÚP BẠN TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC: Thế giới đầu tư tràn ngập các công cụ, phương thức, khoá đào tạo..Thế nhưng chưa hẳn mọi thứ là phù hợp với tư duy và Thị trường Việt Nam. Nhiệm vụ của bạn là phân biệt đâu là phương thức đúng với bạn, đâu là chất lượng và mang lại giá trị ứng dụng cao trên thực tế - về cả thời gian và tiền bạc.

HỌC CÁCH ĐẦU TƯ THÔNG MINH HƠN: Thông qua các phương pháp tiếp cận hợp lý, các công cụ đã được minh chứng và công nhận trên thị trường sẽ cho bạn khám phá các cơ hội đầu tư tiềm năng bằng chính kiến thức đã học của mình.

HÃY ĐẶT MÌNH VÀO NHỮNG KỲ VỌNG MANG TÍNH THỰC TẾ: Đừng bỏ việc để chỉ đầu tư, tránh xa nhưng lôi kéo tốn thời gian…Hãy tiếp tục công vịệc hiên tại của mình và nhìn nhận đầu tư chứng khoán như là một công việc mang lại nguồn thu nhập thụ động thứ hai. Nếu bạn nỗ lực hết mình, cùng với thời gian, bạn có thể làm cho khoản tiết kiệm sinh lời. Hãy đặt cho mình một mục tiêu kỳ vọng và thực hiện nó nghiêm túc!

Tôi hy vọng bạn tìm thấy nhiều giá trị trong các nội dung Tôi đã chuẩn bị. Và Phần việc còn lại không chỉ của riêng Tôi mà là Bạn: 

“Hãy nghiêm khắc với bản thân trong cả quá trình học tập và đầu tư, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp, không chỉ bằng những chữ số, mà còn sâu xa hơn hướng bạn đến kết quả được tận hưởng sự tự do Tài Chính sớm hơn, đồng nghĩa với việc Bạn giỏi hơn bạn nghĩ và bạn xứng đáng với tận hưởng thành quả của mình”

MY GOAL:

“I WANT YOU TO CHEESEPARINGS

 AND LEARN WHILE KEEPING YOUR INVESTMENTS AND EXPECTATIONS”

Whether you've been in the financial markets for a long time or you're a beginner, you've most likely experienced the frustration of losing money in stock trading.

According to statistics, more than 80% of investors have lost in the process of their Investment.

The main reasons often stem from the application of inferences in buying and selling, poor management of capital, unreasonable portfolio allocation and a rigid psychology of behavior that does not follow the market without keeping objectivity.

I used to be like you, and I overcame them all!

 Like other Investors, I learn from many methods, apply them to invest, even speculate on Stocks, the result is that my account returns "zero"

I was very frustrated, feeling everything had dragged me down to a empty start without knowing how to get back up.

Over time, I understood that maybe I wasn't completely wrong, but I hadn't put everything back to the right Logic and had an objective view of the direction. 

I started to train myself, I wanted to understand the Market, I wanted to understand the classic principles of investing and apply it in the most effective way.

And I did! Today, my intention when developing this Website is to tell my life story through the investment process over the past 12 years, to help you understand that: “You are better than you think, you can do it!".

This website is a simple platform with the purpose of:

SAVING YOU TIME AND MONEY: The investment world is filled with tools, methods, training courses..But not everything is suitable for thinking and Vietnamese market. Your task is to distinguish what is the right method for you, what is quality and offers high practical value - in terms of both time and money.

LEARN HOW TO INVEST SMARTER: Through sound approaches, proven and market-recognized tools will enable you to discover potential investment opportunities using your learned knowledge. me.

SET YOURSELF TO REALISTIC EXPECTS: Don't quit your job to invest, stay away but take your time…Continue with your current job and see stock investing as a job. provide a second source of passive income. If you put in the effort, with time, you can make the savings profitable. Set yourself an ambitious goal and take it seriously!

I hope you find much value in the content I have prepared. And the rest is not only for me but for you: 

“Be strict with yourself in both the learning and investment process, all efforts will be rewarded, not only in numbers, but also presenting in your real life. Leads you to the results of enjoying Financial freedom sooner, which means that you are better than you think and you deserve to enjoy your results"

NGUYỄN DOÃN ĐỨC - FOUNDER

NHÀ SÁNG LẬP CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG DDF 

 
Chat hỗ trợ
Chat ngay